Disclaimer

Op het gebruik van deze website zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Doel en inhoud van de website

De website is begonnen en is nog steeds als hobby voor het zoeken naar informatie over Pokémon GO. Hij biedt een eenvoudige en snelle toegang tot informatie in het Nederlands.

Gebruik van informatie

Catchemall.be streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Catchemall.be niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. Mocht u op deze site informatie aantreffen waarvan u denkt dat deze onjuist of onvolledig is contacteer de webmaster.  Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Catchemall.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Catchemall.be heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Catchemall.be aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Deze website of de auteurs hebben geen relatie met Niantic, Nintendo of andere Pokémon GO verantwoordelijken. Pokémon en Pokémon-personagenamen zijn handelsmerken van Nintendo. Andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

Privacy beleid

U kunt onze website anoniem bezoeken en zonder dat u persoonlijke gegevens moet vrijgeven. Als u ons persoonlijke informatie geeft die wij nodig hebben om met u te kunnen corresponderen, garanderen wij dat die informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Bronnen die we gebruiken